آب آشامیدنی و بهداشتی روستا‌ها از طریق لوله کشی تامین خواهد شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان گفت: با تامین منابع مالی مورد نیاز و تکمیل پروژه، در آینده آب آشامیدنی و بهداشتی … “آب آشامیدنی و بهداشتی روستا‌ها از طریق لوله کشی تامین خواهد شد”