حزب حاکم ترکیه: تصمیم آمریکا علیه اخوان المسلین اسلام ستیزی را تقویت می‌کند

سخنگوی حزب حاکم ترکیه تلاش آمریکا برای درج نام گروه اخوان المسلین در فهرست گروه‌های تروریستی را محکوم کرده و گفت این اقدام اسلام ستیزی … “حزب حاکم ترکیه: تصمیم آمریکا علیه اخوان المسلین اسلام ستیزی را تقویت می‌کند”